• Sedan i höstas är jag hundinstruktör och har börjat hålla lite Aktivitetspromenader och 2020 kommer jag också ha kurser i liten skala. 

Följ gärna min sida Trygga Tassen på Facebook, där lägger jag upp alla aktiviteter i Trygga Tassens regi.

Trygga tassen, valpar på stan
Rufus poserar på stubben och Tintin väntar på sin tur